NewsTelemon

telemon v hepatológii: Úspešný klinický štúdijný monitorovanie hepatologických pacientov.

Využitie telemedicíny v mnohých oblastiach hepatológie ukazuje sľubné účinky na prístup, kvalitu zdravotnej starostlivosti a nákladovú efektívnosť. Naša skupina je nadšená, že môže zdieľať výsledky klinickej štúdie monitorovania hepatologických pacientov.

Spolupracujúc s uznávanou Slovenskou technickou univerzitou sme spustili pilotný projekt s názvom „TELMED“, ktorý je zameraný na poskytovanie vysoko kvalitnej terciárnej starostlivosti pacientom s pokročilými chronickými chorobami pečene.

Do projektu sa zapojilo 28 pacientov vo veku od 26 do 70 rokov, ktorí boli zaregistrovaní v registri cirhózy RH7 (NCT04767945). S vybavením nevyhnutnými monitorovacími zariadeniami a posilnení neustálym technickým podporom boli tieto pacienti monitorovaní počas celej doby trvania projektu, kde mali k dispozícii technickú podporu na volanie.

Použitie telemonitoringu odhalilo potenciálne výhody, vrátane kratších pobytov v nemocnici, znížených mier návratov a zlepšenej hodnotenia pre kandidátov na transplantáciu pečene. Tieto zistenia zdôrazňujú transformačný potenciál telemedicíny v starostlivosti o pečeň, čím sa preklenula medzera medzi kvalitou, nákladmi a účinnosťou liečby.

Veríme, že telemedicína nie je iba budúcnosťou – je to prítomnosťou. Využitím sily technológie sa snažíme predefinovať štandardy starostlivosti a začať novú éru pacientocentrickej zdravotnej starostlivosti.

Pripojte sa k nám v našej misii dosiahnuť lepšie zdravie prostredníctvom lepšieho monitorovania. Spoločne môžeme formovať budúcnosť, v ktorej prístup k vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti nepozná hranice.