Inštrukcie

Ako používať telemon personal

1

Vytvorenie vášho telemon účtu

Vitajte v telemon!

Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov na vytvorenie vášho účtu a začnite s personalizovaným manažmentom zdravia:

- Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu telemon: Navštívte svoj obchod s aplikáciami a nainštalujte si aplikáciu telemon do vášho zariadenia.
- Vytvorenie účtu: Otvorte aplikáciu telemon a kliknite na „Vytvoriť účet“. Zadajte svoju e-mailovú adresu a nastavte heslo pre váš účet. Uistite sa, že potvrdíte svoju e-mailovú adresu. Ak si želáte, môžete sa prihlásiť aj pomocou svojich sociálnych médií. Zabudli ste heslo? Žiadny problém! Môžete ho jednoducho obnoviť pomocou tlačidla obnovenia.
- Vyplňte informácie o svojom profile: Poskytnite správne a presné informácie pri vyplňovaní svojich základných informácií o profile. Tieto informácie nám pomôžu prispôsobiť nastavenia vášho počiatočného plánu starostlivosti vašim špecifickým potrebám.
- Vyberte si svoje hlavné ochorenie: Dôkladne si vyberte vaše hlavné zdravotné ochorenie zo zadaných možností. Ak máte aj ďalšie zdravotné problémy, môžete si ich vybrať zo zoznamu. Tieto údaje sú dôležité pre nastavenie vhodného plánu monitorovania vitálnych funkcií.

Gratulujeme! Úspešne ste si vytvorili váš telemon účet. Teraz ste pripravení prvýkrát sa prihlásiť do aplikácie telemon personal a začať svoju cestu k lepšiemu zdraviu a pohode!

2

Kontrola a aktualizácia vašich počiatočných nastavení

Po vytvorení vášho telemon účtu je čas prehodnotiť a prispôsobiť vaše počiatočné nastavenia, aby bolo všetko prispôsobené vašim preferenciám a potrebám.

- Prístup k nastaveniam aplikácie: Kliknutím na sekciu „Viac“ v aplikácii získate prístup ku všetkým nastaveniam aplikácie. Tu môžete pridať svoju fotografiu a aktualizovať základné informácie vo svojom profile. Upozorňujeme, že váhu a výšku nemôžete zmeniť, keď už bola nastavená počas počiatočného nastavenia aplikácie. Ak chcete tieto údaje upraviť, budete musieť vytvoriť nový používateľský profil s novou e-mailovou adresou.
- Prispôsobenie jednotiek systému: Máte možnosť prispôsobiť jednotky systému podľa vašich preferencií. Prepnite medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami podľa toho, čo vám viac vyhovuje.
- Nastavenie kritických hraničných a prahových hodnôt: Kritické hraničné a prahové hodnoty sú preddefinované v rámci aplikácie. Kedykoľvek ich môžete upraviť kvôli upozorneniam podľa pokynov vášho lekára a vašich osobných zdravotných podmienok. Táto funkcia umožňuje zobrazovať vitálne funkcie v grafoch pomocou zelených, červených alebo žltých farieb, ktoré naznačujú merania, ktoré presahujú stanovené hodnoty.
- Prístup k doplnkovým informáciám: Preskúmajte nastavenia aplikácie, aby ste našli dôležité informácie - podmienky použitia, ochrana vašich údajov a informácie o aplikácii. Nájdete tu aj odkaz na Facebookovú stránku osobnej komunity telemon (kde môžu komunikovať pacienti, zdravotnícki pracovníci a tím podpory telemon).

3

Správa vášho plánu merania a aktivít

Po dokončení vašich počiatočných nastavení je čas spravovať váš plán meraní aktivít, aby ste boli na správnej ceste k vašim zdravotným cieľom.

- Automatizovaný plán monitorovania vitálnych funkcií: Na základe vášho počiatočného nastavenia (profil, zdravotný stav) a na základe lekárskej praxe aplikácia prednastaví pre vás plán monitorovania vitálnych funkcií. Kalendár, ktorý zobrazuje vaše pravidelné merania vitálnych funkcií a uvádza frekvenciu každého merania, slúži ako základ plánu.
- Prispôsobenie vášho plánu: V sekcii plán môžete vytvoriť nový plán merania alebo odstrániť existujúci. Môžete pridať ďalšie pravidelné merania alebo plánovať aktivity do vášho týždenného kalendára, ako sú pripomienky na lieky, aktivity a zdravé stravovacie návyky.
- Nastavenie pripomienok na lieky: Ľahko nastavte pripomienky na lieky v rámci aplikácie, aby ste dostávali oznámenia a pripomienky na váš telefón. Týmto sa zabezpečí, že nikdy nezabudnete na užitie lieku a zostanete v súlade so svojím liečebným plánom.
- Správa plánovaných upozornení: Môžete odstrániť alebo upraviť pripomienky podľa potreby alebo odstrániť celý plán, ak si želáte úplne prestať dostávať oznámenia.

4

Ako nastaviť párovanie zariadenia

Zabezpečte bezproblémové párovanie vášho lekárskeho zariadenia s aplikáciou telemon personal nasledujúcimi jednoduchými krokmi:

- Pridanie lekárskeho zariadenia: Na domovskej obrazovke prejdite do sekcie „Začať meranie“ alebo prístupom do sekcie „Zariadenia“ z ponuky „Viac“.
Vyberte kategóriu a prezrite si zoznam podporovaných certifikovaných meracích zariadení. Každé zariadenie má odkaz na internetový obchod, kde môžete nájsť podrobné technické informácie a informácie o výrobcovi. Ak nemáte inteligentné lekárske zariadenie, môžete si jedno zakúpiť na webovej stránke alebo preskúmať iné preferované nákupné možnosti. Alebo môžete navštíviť najbližšiu lekáreň.
- Čítanie pokynov od výrobcu: Keď dostanete meracie zariadenie, pozorne si prečítajte všetky pokyny od výrobcu, aby ste sa dozvedeli, ako ho spárovať so smartfónom a ako vykonať platné meranie. Môžete si tiež nainštalovať mobilnú aplikáciu dodávanú so zariadením pre ďalšie usmernenia priamo od výrobcu.
- Párovanie vášho zariadenia: Teraz ste pripravení spárovať vaše nové zariadenie s aplikáciou telemon. Kliknite na párovanie a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Tieto pokyny zhŕňajú základné kroky poskytnuté výrobcom pre párovanie zariadení. Ak počas párovania narazíte na problémy, pozrite sa do príručky od výrobcu alebo nás kontaktujte pre ďalšiu pomoc.
- Možnosť manuálneho vstupu: Aj keby párovanie nebolo úspešné, môžete svoje merania manuálne vložiť do aplikácie, aby ste sa uistili, že zostanete v súlade s vaším plánom meraní. Alternatívne môžete použiť vaše certifikované meracie zariadenie bez pripojenia cez Bluetooth a manuálne zadať zobrazené údaje do aplikácie telemon personal.
- Flexibilné riadenie zariadení: Môžete jednoducho spárovať alebo odpárovať zariadenia podľa potreby (pridať nové zakúpené zariadenia, ako prichádzajú). Párovanie pripojiteľných inteligentných lekárskych zariadení vám môže ušetriť čas a zvýšiť presnosť údajov, pretože údaje sa budú získavať automaticky.

5

Ako vykonávať merania

Zaznamenajte vaše vitálne funkcie pomocou aplikácie telemon personal:

- Spúšťanie merania: Začnite meranie priamo z upozornenia v telefóne alebo kliknutím na ikonu „Začať meranie“ (zelený kríž) v pravom hornom rohu aplikácie. Vyberte príslušnú kategóriu, zvoľte spárované zariadenie a pokračujte na ďalší krok.
- Dodržiavanie pokynov v aplikácii: Merací proces je rovnaký ako v pokynoch od výrobcu meracieho zariadenia.
- Automatické odoslanie údajov: Keď je meranie dokončené, údaje sa automaticky odosielajú z meracieho zariadenia do aplikácie telemon. Potvrďte a uložte údaje. Pamätajte si, že telemon nemaže ani neupravuje údaje z meracieho zariadenia. Údaje sa získavajú z posledného merania zaznamenaného v meracom zariadení a kopírujú sa do vašej aplikácie telemon personal.
- Vizualizácia meracích údajov: Uložené údaje sú vizualizované pomocou zelených, žltých a červených indikátorov podľa definovaných kritických hodnôt. Svoje údaje môžete vidieť v aplikačnej časti Domov aj Merania.

6

Plán merania a sledovanie ďalších aktivít

Rozšírte svoju zdravotnú históriu a sledujte ďalšie aktivity v aplikácii telemon personal:

- Pridanie vlastných záznamov: Zaznamenajte si ďalšie typy zdravotných údajov priamo z upozornení aplikácie alebo kliknutím na ikonu „Začať meranie“ (zelený kríž) v pravom hornom rohu aplikácie. Vyberte „Vlastné meranie“, zvoľte typ a vyplňte všetky potrebné polia, najmä popis.
- Prispôsobenie dátumu a času: Upravte dátum a čas zaznamenávaných údajov, aby zodpovedali skutočnosti a stlačením tlačidla „Uložiť“ dokončite zaznamenanie vlasného merania.
- Vizualizácia údajov: Uložené údaje sú vizualizované v časti Merania na posúdenie vašim lekárom alebo príbuznými (ak sa rozhodnete zdieľať svoje údaje).

7

Prehľad údajov

Odomknite cenné poznatky z vašich zdravotných údajov:

- Preddefinované rozsahy vitálnych funkcií: Aplikácia má iniciálne nastavený rozsah životných funkcií na základe štandardov Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO). Tieto štandardy sú založené na vašich počiatočných vstupoch poskytnutých počas prvého prihlásenia, vrátane pohlavia, veku, váhy a zdravotného stavu. Vy alebo váš lekár môžete upraviť preddefinované limity, nazývané aj kritické hodnoty, v sekcii „Viac“ a „Nastavenia aplikácie“.
- Vizualizácia trendov meraní: V časti Domov môžete zobraziť vizualizácie trendov meraní pre každú kategóriu vitálnych funkcií. Tieto trendy sú zobrazené pomocou zelených, žltých a červených farieb. Farby sa aplikujú okamžite po meraní a nebudú ovplyvnené novými definíciami kritických hodnôt. Kliknutím na akýkoľvek bod v grafe zobrazíte presnú hodnotu merania.
- Zobrazenie posledných zaznamenaných údajov: V časti Meranie si môžete pozrieť posledné zaznamenané údaje pre každú kategóriu, aby ste boli informovaní o svojom zdravotnom stave. Kliknutím na akékoľvek pole v časti Meranie sa dostanete k zoznamu záznamov vo vybranej kategórii a kliknutím na konkrétny záznam sa vám zobrazia podrobné informácie o vybranom meraní.

8

Ako zdieľať údaje so svojím lekárom alebo kontaktnou osobou

Zdieľajte svoje zdravotné údaje so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo dôveryhodnou kontaktnou osobou:

- Pridanie kontaktov: Prejdite do ponuky „Viac“ a vyberte sekciu „Kontakty“, aby ste pridali osoby, ktoré vám môžu pomôcť pri manažmente vášho zdravia, ako je váš lekár alebo príbuzný.
- Spustenie zdieľania údajov: Kliknutím na zelený krížik v pravom hornom rohu spustíte formulár na zdieľanie údajov. Zadajte e-mail osoby, ktorú chcete pridať. Prosím, dajte si pozor na správne zadanie e-mailu, pretože sa použije na zaslanie pozvánky na prístup k aplikácii telemon personal.
- Udelenie prístupu: Pre udelenie prístupu k vašim zdravotným údajom prepínačom nastavte „Udeliť prístup“. Ak chcete prístup zrušiť, jednoducho prepnite prepínač na opačnú stranu. Na odstránenie kontaktu zo zoznamu použite červený odkaz „Odstrániť kontakt“ pod tlačidlom „Uložiť.“

9

Nastavenie upozornení

Buďte informovaní prostredníctvom automatických upozornení. Telemon personal poskytuje 2 typy automatických upozornení: v prípade kritických meraní alebo zmeškaných plánovaných meraní.

- Definovanie kontaktov: Začnite vytvorením kontaktov, na ktoré budú odoslané oznámenia zo systému v prípade kritických meraní alebo zmeškaných plánovaných meraní. Prejdite do ponuky „Viac“, zvoľte sekciu „Kontakty“ a kliknite na zelený krížik v pravom hornom rohu, aby ste pridali kontakt. Poskytnutý e-mail bude použitý na doručenie upozornenia a aj ako prihlasovacie meno do aplikácie telemon personal pre kontaktnú osobu.
- Aktivovanie upozornení: Na nastavenie vhodného upozornenia prejdite do ponuky „Viac“ a zvoľte sekciu „Upozornenia“. Vyberte typ upozornenia, ktoré chcete aktivovať, pridajte kontakty zo zoznamu kontaktov a kliknite na tlačidlo uložiť. Ak ste spokojní s vybranými kontaktmi, prepínačom zapnite „Nastaviť budík“. Ak nastane situácia, pre ktorú je nastavené upozornenie, na vybrané kontakty bude zaslaný notifikačný e-mail.
- Riadenie upozornení: Upozornenia môžete kedykoľvek vypnúť alebo zmeniť vybranú skupinu kontaktov. Tu tiež nájdete priame odkazy na úpravu kritických hodnôt. V budúcnosti budú do telemon personal pridané aj ďalšie typy upozornení.

10

Prístup pre kontaktnú osobu (lekár, príbuzný, zdravotná sestra...)

- Udelenie prístupu: Ak bol váš e-mail pridaný do telemon personal iným používateľom, získate prístup ako kontaktná osoba. Prihlásenie kontaktnej osoby poskytuje bezplatný prístup k aplikácii telemon personal, čo vám umožní monitorovať priradených používateľov a pristupovať k ich údajom prostredníctvom domovskej stránky aplikácie, meraní a plánov. Kontaktná osoba si nemôže evidovať vlastné merania ani vytvárať plány a tiež nie je možné vytvárať alebo upravovať záznamy o meraniach.
- Prispôsobovanie plánov a hodnôt: Ako kontaktná osoba môžete priradeným používateľom prispôsobovať plány meraní a aktivít a tiež meniť kritické hodnoty. Všetky akcie sú v systéme evidované pre účely auditu.
- Prístup k telemon personal: Kontaktné osoby sa môžu prihlásiť do telemon personal pomocou mobilnej aplikácie stiahnutej z obchodu s aplikáciami alebo prostredníctvom portálu.
- Integrácia s Microsoft Teams: Využite bezplatnú aplikáciu Microsoft Teams s názvom „telemon“ dostupnú v aplikáciách Microsoft Teams. Táto aplikácia uľahčuje vzdialené video konzultačné hovory tým, že poskytuje prístup k údajom používateľov a ku všetkým funkciám telemon personal.