NewsTelemon

telemon v hepatologii: Úspěšný klinický výzkum monitorující hepatologické pacienty.

Využití telemedicíny v mnoha oblastech hepatologie ukazuje slibné účinky na dostupnost, kvalitu zdravotní péče a nákladovou efektivitu. Náš tým je nadšený, že může sdílet výsledky klinického výzkumu monitorujícího hepatologické pacienty.

Ve spolupráci s uznávanou Slovenskou technickou univerzitou jsme spustili pilotní projekt s názvem “TELMED”, který je zaměřen na poskytování vysokokvalitní terciární péče pacientům s pokročilými chronickými onemocněními jater.

Do projektu bylo zapojeno 28 pacientů ve věku od 26 do 70 let, kteří byli registrováni v registru cirhózy RH7 (NCT04767945). Vybaveni nezbytnými monitorovacími zařízeními a podpořeni neustálou technickou podporou byli tito pacienti monitorováni po celou dobu trvání projektu, k dispozici měli technickou podporu na požádání.

Použití telemonitoringu odhalilo potenciální výhody, včetně kratších pobytů v nemocnici, snížení míry readmisí a zlepšeného vyhodnocení pro kandidáty na transplantaci jater. Tyto zjištění zdůrazňují transformační potenciál telemedicíny v péči o hepatologii, která překonává propast mezi kvalitou, náklady a účinností léčby.

Věříme, že telemedicína není jen budoucností – je to přítomností. Využitím síly technologie si klade za cíl redefinovat standardy péče a zahájit novou éru pacientem zaměřené zdravotní péče.

Připojte se k nám v naší misi dosáhnout lepšího zdraví prostřednictvím lepšího monitorování. Společně můžeme formovat budoucnost, kde přístup k vysokokvalitní zdravotní péči nezná hranice.