Telemon

Využívanie telemedicíny – názory lekárov

Benefity riešenia telemon – niekoľko myšlienok získaných od lekárov. Keď ma moji priatelia a známi spýtajú, čo robíme v 365care a čo presne znamená telemedicína, často sa odvolávam na citáty a vyhlásenia, ktoré pochádzajú od našich prvých klientov, teda od lekárov a pacientov.

Ich spätná väzba nám nielen umožňuje neustále zlepšovať Telemon, ale tiež pomáha ďalším používateľom nastaviť si svoje očakávania. Najdôležitejšie je, že im pomáha aktívne pochopiť význam, možnosti a ich vlastnú účasť na zlepšovaní ich zdravotného stavu, ako aj správne prispôsobenie liečby na základe pravidelného diaľkového monitorovania pacienta.

Tento článok zobrazuje moje obľúbené pozorovania, poskytnuté niektorými lekármi pracujúcimi v rôznych špecializovaných medicínskych oblastiach. Možno týmto inšpirujú viac ľudí, aby sa tiež zapojili. Niektorí lekári sa rozhodli použiť Telemon na vykonávanie špecifických klinických štúdií, zatiaľ čo iní ho budú aplikovať pri liečbe pacientov s chronickými ochoreniami.

1. Prečo ste sa rozhodli používať telemedicínu a diaľkové monitorovanie prostredníctvom Telemonu pre vašich pacientov??

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „Môžem si prezerať namerané údaje, kedykoľvek to potrebujem, bez toho, aby som musel ďalšie telefónne hovory s kolegami lekármi.“

Dr. MUDr. Viliam Cibik, PhD. – „V tejto rýchlej dobe a súčasnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti bude telemonitoring pacientov veľmi dôležitý.

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „Vďaka telemonitorovaniu vieme, či pacient skutočne vykonal meranie a či bolo správne vykonané. Pacienti sú viac motivovaní k tomu, aby sa merali, pretože cítia dohľad.

Dr. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – „Sústavný virtuálny kontakt s pacientom zlepšuje dodržiavanie liečebného režimu. Pacient vie, že jeho úsilie a údaje sú zaznamenané v systéme a sú k dispozícii jeho lekárovi.

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „Snažíme sa udržať pacientov v domácom prostredí, pretože psychické blaho má významný vplyv na výsledky liečby.“

2. Aký očakávate, že prinesie telemon?

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „V našej vidieckej oblasti je prístup k nemocniciam a lekárom veľmi obmedzený. Chýba kvalifikovaných lekárov. Merania vykonáva zdravotná sestra a lekár nemusí byť prítomný. Lekár funguje iba ako „softvér“, ktorý vyvodí záver. Lekári môžu hodnotiť výsledky a liečbu nastavovať na diaľku.

Dr. MUDr. Viliam Cibik, PhD. – „telemon nám poskytuje viac údajov o stavu pacienta, ako aj podrobnejší pohľad na ich zdravotný stav. Pacient bude viac pod dohľadom, aj keď návštevy klinik budú obmedzené. Dostupné údaje vedú k efektívnejšiemu a úspešnejšiemu nastaveniu liečby.

3. Aké výhody vám a vašim pacientom prinieslo používanie systému Telemon?

Dr. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – „Môžeme vidieť, ako sa pacienti majú, ako sa vyvíja ich zdravotný stav a sledujeme jeho pokrok. telemon nám ukazuje, ako dobre sa pacienti o seba starajú. Máme dôkazy, že pravidelné merania vitálnych funkcií pomáhajú zlepšovať parametre zdravotného stavu pacientov. Je to akási materializácia úsilia o liečbu pre obe strany.

Dr. MUDr. Viliam Cibik, PhD. – „Lekári sú preťažení. Telemedicína môže eliminovať návštevy pacientov napríklad s týmto zámerom: „Prišiel som si zmerať krvný tlak.“ Okrem toho sa pacienti menej pravdepodobne nakazia, pretože nie sú v čakárňach.

Dr. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – „Telemedicína by sa mala stať štandardnou súčasťou liečby chronických ochorení. Ďalšou výhodou je agregácia údajov na jednom mieste. Máme viac údajov o klientoch, ako by sme ich kedy mohli získať pri ambulantnej starostlivosti. Vidíme jasné trendy. Môžeme robiť lepšie rozhodnutia a skutočne prispôsobiť liečbu.

Dr. MUDr. Viliam Cibik, PhD. – „Niektorí pacienti mali obavy, ako sa vysporiadajú s touto novou metódou. Avšak telemedicínu vnímajú ako zaujímavú novinku. Väčšina pacientov je spokojná a vďačná.

Dr. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – „telemon nám tiež umožňuje sledovať motiváciu pacienta a ochotu hojenia.

Dr. MUDr. Viliam Cibik, PhD. – „Niektorí pacienti odmietajú technológie z rôznych dôvodov. Avšak tento aspekt sa zdá byť zásadný, pretože nám pomáha identifikovať tých pacientov, ktorí sú skutočne zainteresovaní o liečbu a motivovaní zlepšiť svoj zdravotný stav. Dokážeme tiež vyhodnotiť prípady, do ktorých je naozaj zmysluplné smerovať energiu lekára. telemon nám poskytuje relevantné informácie o tom, ako sa pacienti o seba starajú.

4. Aké sú vaše plány v tejto oblasti do budúcnosti?

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „Telemedicína by nám mohla pomôcť znížiť počet hospitalizácií, ako aj množstvo návštev lekárov u pacientov. Lekár môže reagovať rýchlejšie a nastaviť včasnú liečbu, aby sa stav pacienta nezhoršil.

Dr. MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – „Je mnoho pacientov a stále menej lekárov. Telemedicína je spôsob, ako obslúžiť viac pacientov. Lekári budú vykonávať iba vysokej kvality zákroky a profesionálne rozhodnutia, zatiaľ čo sestry budú pripravovať a spracovávať údaje. Vidím túto tendenciu ako nevyhnutnosť.

Dr. MUDr. Rastislav Zanovit – „Myslím si však, že v zdravotníckych zariadeniach je zbieranie a spracovávanie údajov bez priameho zásahu lekára neoceniteľné.