Telemon

Využití Telemonu – názory lékařů

Výhody řešení telemon – několik myšlenek získaných od lékařů. Když mě moji přátelé a známí ptají, čím se zabýváme v 365care a co přesně znamená telemedicína, často se odkazuji na citace a prohlášení, které pocházejí od našich prvních klientů, tedy lékařů a pacientů.

Nejenže jejich zpětná vazba nám umožňuje neustále zdokonalovat telemon, ale také pomáhá dalším uživatelům nastavit si svá očekávání. Co je nejdůležitější, pomáhá jim aktivně pochopit význam, možnosti a jejich vlastní angažovanost při zlepšování svého zdravotního stavu a správnému nastavení léčby na základě průběžného dálkového monitorování pacienta.

Tento článek představí mé oblíbené pozorování od některých lékařů, kteří pracují v různých specializovaných oblastech medicíny. Tyto pozorování mohou snad inspirovat další lidi, aby se do toho zapojili také. Někteří lékaři se rozhodli používat telemon k provádění konkrétních klinických studií, zatímco jiní ho budou používat při léčbě svých pacientů s chronickými onemocněními.

1. Proč jste se rozhodli aplikovat telemedicínu a dálkové monitorování pomocí použití telemon pro své pacienty?

MUDr. Rastislav Zanovit – “Mohu si prohlédnout naměřená data, kdykoli potřebuji, aniž bych musel volat kolegy lékaře.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. – “V této rychle se rozvíjející oblasti a současném přístupu k zdravotní péči bude dálkové monitorování pacientů velmi důležité.

MUDr. Rastislav Zanovit – “Díky dálkovému monitorování víme, zda pacient opravdu provedl měření a zda bylo provedeno správně. Pacienti jsou motivovanější, když mají pocit, že jsou pod dohledem.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – “Průběžný virtuální kontakt s pacientem zlepšuje dodržování léčebného režimu. Pacient ví, že jeho úsilí a data jsou zaznamenávána v systému a jsou tedy k dispozici jeho lékaři.

MUDr. Rastislav Zanovit – “Snažíme se udržet pacienty v jejich domácím prostředí, protože psychické blaho má významný vliv na výsledek léčby.

2. Jaké výhody jste očekávali, že telemon přinese?

MUDr. Rastislav Zanovit – “V našem venkovském regionu je přístupnost k nemocnicím a lékařům velmi slabá. Je nedostatek kvalifikovaných lékařů. Měření provádí sestra a lékař nemusí být v okolí. Lékař funguje pouze jako “software”, který dospěje k závěru. Lékaři mohou vzdáleně vyhodnotit výsledky a zahájit léčbu.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. – “telemon nám poskytuje více dat o stavu pacienta a podrobnější pohled na jeho zdravotní stav. Pacient bude více pod dohledem, i když bude omezen v návštěvách klinik. Dostupná data vedou k efektivnější a úspěšnější korekci léčby.

3. Jaké výhody přineslo použití systému telemon vám a vašim pacientům?

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – “Vidíme, jak se pacient má, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav a sledujeme jeho pokrok. Navíc nám telemon ukazuje, jak se pacient o sebe stará. Máme důkazy, že pravidelná měření vitálních funkcí pomáhají zlepšit parametry stavu pacienta. Je to jakási materializace úsilí o léčbu pro obě strany.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. – “Lékaři jsou přetíženi. Telemedicína může eliminovat návštěvy pacientů, například takového druhu: “Přišel jsem si změřit tlak.” Navíc pacienti mají menší šanci na nákazu, protože nejsou v čekárnách.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – “Telemedicína by měla být standardní součástí léčby chronických onemocnění. Další výhodou je agregace dat na jednom místě. Máme více dat o klientech, než kdy by bylo možné získat během ambulantní péče. Vidíme jasné trendy. Můžeme dělat lepší rozhodnutí a opravdu přizpůsobit léčbu.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. – “Někteří pacienti byli znepokojeni tím, jak by zvládli tuto novou metodu. Nicméně vnímají telemedicínu jako zajímavou novinku. Většina pacientů je spokojená a vděčná.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – “telemon nám také umožňuje sledovat motivaci pacienta a jeho ochotu uzdravit se.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. – “Někteří pacienti odmítají technologie z různých důvodů. Tento aspekt se však jeví jako klíčový, protože nám pomáhá identifikovat ty pacienty, kteří jsou skutečně zainteresováni v léčbě a motivováni zlepšit svůj zdravotní stav. Jsme také schopni vyhodnotit případy, do kterých má smysl směřovat energii lékařů. telemon nám poskytuje relevantní informace o tom, jak se pacient o sebe stará.

4. Jaké jsou vaše plány v této oblasti do budoucna?

MUDr. Rastislav Zanovit – “Telemedicína by nám mohla pomoci snížit počet hospitalizací a množství návštěv pacientů u lékařů. Lékař může reagovat rychleji a nastavit včasnou léčbu, aby nebyl pacientův stav řešen v okamžiku, kdy je již dekompenzovaný.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – “Je tu mnoho pacientů a stále méně lékařů. Telemedicína je způsob, jak sloužit více pacientům. Lékaři budou provádět pouze vysoce kvalifikované akce a profesionální rozhodnutí, zatímco sestry budou připravovat a zpracovávat data. Vidím tuto tendenci jako nutnost.

MUDr. Rastislav Zanovit – “Myslím si však, že v zdravotnických zařízeních je sběr a zpracování dat bez přímého zásahu lékaře neocenitelné.