Zásady ochrany osobních údajů

Divize 365care.io/spinoff systémů Goldmann („Společnost“ nebo „365care.io“ nebo „my“ nebo „naše“ nebo „nás“) respektuje vaše soukromí a zavazujeme se je chránit prostřednictvím našeho dodržování s touto politikou. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (naše „Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují naše postupy týkající se shromažďování, používání údržby, ochrany a zpřístupňování určitých informací v souvislosti s používáním našich webových stránek (naše „webová stránka“) a backendu našeho portálu a mobilní aplikace Telemon (naše „ Aplikace“), zařízení, produkty, služby, portály a další související materiály a technologie (společně s webovou stránkou a aplikací, naše „služby“) https://www.365care.io (naše „webová stránka“) a náš portálový backend a mobilní aplikace telemon personal (naše „aplikace“), zařízení, produkty, služby, portály a další související materiály a technologie (společně s webovou stránkou a aplikací, naše „služby“)

Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme:

 • Na našich webových stránkách a v aplikaci;
 • Prostřednictvím našich Služeb;
 • prostřednictvím telefonu, e-mailu, videa, textových zpráv a dalších elektronických zpráv mezi vámi a našimi službami;
 • Když interagujete s naší reklamou a aplikacemi na webech a službách třetích stran, pokud tyto aplikace nebo reklama obsahují odkazy na tyto zásady.

Nevztahuje se na informace shromážděné:

 • nás prostřednictvím jakýchkoli jiných prostředků, včetně jakékoli jiné webové stránky provozované společností 365care.io nebo jakoukoli třetí stranou;
 • Jakákoli třetí strana, a to i prostřednictvím jakékoli aplikace nebo obsahu (včetně reklamy), který může odkazovat na Služby nebo být přístupný ze Služeb nebo na nich.‍

Poznámka: 365care.io je technologická společnost, nikoli lékařská skupina. Veškeré telemedicínské konzultace získané prostřednictvím naší webové stránky, aplikace nebo služeb poskytují nezávislí lékaři (každý je „poskytovatel“). Váš poskytovatel je odpovědný za to, že vám poskytne oznámení o postupech ochrany osobních údajů popisujících shromažďování a používání vašich zdravotních informací, nikoli 365care.io.

Otázky nebo obavy?

Přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů vám pomůže porozumět vašim právům a možnostem ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte prosím naše služby. Pokud přistupujete k našim službám nebo je používáte, souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit (viz Změny našich zásad ochrany osobních údajů). Vaše další používání našich Služeb poté, co provedeme změny, se považuje za přijetí těchto změn, proto prosím pravidelně kontrolujte aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte stále nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese telemon@365care.io.

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

Toto shrnutí poskytuje klíčové body z našich Zásad ochrany osobních údajů, ale více podrobností o kterémkoli z těchto témat můžete zjistit kliknutím na odkaz za každým klíčovým bodem nebo pomocí níže uvedeného obsahu k nalezení sekce, kterou hledáte.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte, použijete nebo projdete naše služby, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jak komunikujete s 365care.io a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Zjistěte více o osobních údajích, které nám sdělujete.  

Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Můžeme zpracovávat citlivé osobní údaje, je-li to nutné, s vaším souhlasem nebo jinak povoleným zákonem. Zjistěte více o citlivých údajích, které zpracováváme.

Dostáváme nějaké informace od třetích stran? Dostáváme informace shromážděné třetími stranami o vašem používání Služeb. Můžeme například využít poskytovatele analytických služeb k analýze toho, jak interagujete se službami a jak se zapojujete, abychom se mohli učit a provádět vylepšení, abychom vám nabídli lepší zkušenosti. Zjistěte více o tom, jaké informace shromažďujeme.

Jak zpracováváme vaše údaje? Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu platný právní důvod. Zjistěte více o tom, jak zpracováváme vaše údaje.

V jakých situacích a se kterými stranami sdílíme osobní údaje? Můžeme sdílet informace v konkrétních situacích a s konkrétními třetími stranami. Zjistěte více o tom, kdy a s kým sdílíme vaše osobní údaje.

Jak udržujeme vaše informace v bezpečí? Máme zavedeny organizační a technické procesy a postupy k ochraně vašich osobních údajů. U žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací však nelze zaručit 100% bezpečnost, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neautorizované třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat a přistupovat k nim. , ukrást nebo upravit vaše informace. Zjistěte více o tom, jak uchováváme vaše informace v bezpečí.

Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, mohou platné zákony na ochranu soukromí znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Zjistěte více o vašich právech na ochranu soukromí.

Jak uplatňujete svá práva? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je navštívit 365care.io nebo nás kontaktovat. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

OBSAH 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
 2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?
 3. NA JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SPOLEHLÁME PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ? 
 4. KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 5. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?
 6. JAK ZPRACUJEME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM?
 7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?  
 8. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ? 
 9. SBÍRÁME INFORMACE OD NEZLETILÝCH? 
 10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ? 
 11. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT
 12. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?
 13. MAJÍ OBYVATELÉ VIRGINIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ? 
 14. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?
 15. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?
 16. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete. 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když se zaregistrujete ve Službách, projevíte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a Službách, když se účastníte aktivit na Službách nebo jinak, když nás kontaktujete.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte.

Před zadáním objednávky prostřednictvím naší aplikace můžete být požádáni o poskytnutí finančních informací. Váš Poskytovatel nám může poskytnout vaši lékařskou anamnézu a komunikaci mezi vámi a vaším Poskytovatelem, mimo jiné včetně informací shromážděných při poskytování podpory nebo monitorování souvisejícího s používáním Služeb jednotlivcem, jako jsou informace o měření životních funkcí shromážděné prostřednictvím digitálních zdravotnických technologií, průzkumy , vámi pořízených a nahraných fotografií nebo během videokomunikace s vaším Poskytovatelem.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, mohou být udržovány nebo spojeny s Osobními údaji, které shromažďujeme jinými způsoby nebo které obdržíme od třetích stran, jako je váš Poskytovatel nebo Zařízení.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

 • jména
 • telefonní čísla
 • emailová adresa
 • poštovní adresa
 • datum narození
 • Rod
 • kontaktní nebo autentizační údaje
 • číslo kreditní nebo debetní karty (pro nákupy produktů).

Citlivé informace. V případě potřeby, s vaším souhlasem nebo jinak povoleným platnými zákony, zpracováváme následující kategorie citlivých informací:

 • zdravotní a lékařské informace

Přihlašovací údaje sociálních médií. Můžeme vám poskytnout možnost zaregistrovat se u nás pomocí podrobností vašeho stávajícího účtu sociálních médií, jako je váš Facebook, Google, Apple ID nebo jiný účet sociálních médií. Pokud se rozhodnete registrovat tímto způsobem, budeme shromažďovat informace popsané v části s názvem „JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM STRÁNKÁM?“ níže.

Data aplikace. Pokud používáte naši aplikaci, můžeme také shromažďovat následující informace, pokud se rozhodnete poskytnout nám přístup nebo povolení:

 • Přístup k mobilnímu zařízení. Můžeme požadovat přístup nebo povolení k určitým funkcím z vašeho mobilního zařízení, včetně bluetooth vašeho mobilního zařízení, připomenutí, mikrofonu, fotoaparátu, účtů sociálních médií a dalších funkcí. Pokud si přejete změnit náš přístup nebo oprávnění, můžete tak učinit v nastavení svého zařízení.
 • Data mobilního zařízení. Automaticky shromažďujeme informace o zařízení (jako je ID vašeho mobilního zařízení, model a výrobce), operační systém, informace o verzi a konfiguraci systému, identifikační čísla zařízení a aplikací, typ a verze prohlížeče, model hardwaru poskytovatele internetových služeb a/nebo mobilního operátora. a adresa internetového protokolu (IP) (nebo proxy server). Pokud používáte naši Aplikaci, můžeme také shromažďovat informace o telefonní síti spojené s vaším mobilním zařízením, operačním systému nebo platformě vašeho mobilního zařízení, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení a informace o funkcích naší aplikace, ke které jste přistupovali.
 • Push oznámení. Můžeme požádat o zasílání oznámení push ohledně vašeho účtu nebo určitých funkcí aplikace. Pokud se chcete odhlásit z přijímání těchto typů komunikace, můžete je vypnout v nastavení svého zařízení.

Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení zabezpečení a provozu naší Aplikace, k odstraňování problémů a pro účely naší interní analýzy a hlášení.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace shromažďovány automaticky

Ve zkratce: Některé informace, jako je vaše adresa internetového protokolu (IP) a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení, se shromažďují automaticky, když navštívíte naše služby. 

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo prohlížíte Služby. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a použití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, spárovaná zdravotnická zařízení, odkazující adresy URL, název zařízení. , zemi, umístění, informace o tom, jak a kdy používáte naše služby, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich Služeb a pro účely naší interní analýzy a výkaznictví. Stejně jako mnoho společností také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují:

 • Log a údaje o používání. Záznamy a údaje o používání jsou informace týkající se služeb, diagnostické informace, informace o využití a výkonu, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete k našim službám nebo je používáte, a které zaznamenáváme do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaše provozní údaje, polohu, protokoly, údaje o kliknutí, IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče a nastavení a informace o vaší aktivitě ve Službách (jako je datum/čas razítka spojená s vaším používáním, prohlíženými stránkami a soubory, vyhledáváními a dalšími akcemi, které provádíte, jako jsou funkce, které používáte), informace o událostech zařízení (jako je aktivita systému, chybová hlášení (někdy nazývaná „chybové výpisy“) a nastavení hardwaru) .
 • Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, mobilním zařízení, spárovaných lékařských zařízeních, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu ke Službám. V závislosti na použitém zařízení mohou tato data zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikace, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, informace o verzi aplikace, operační systém a informace o konfiguraci systému.
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit, že nám umožníte shromažďovat tyto informace, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení. Pokud se však rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé aspekty Služeb. Pokud si nepřejete, abychom tyto informace shromažďovali, nestahujte Aplikaci ani ji neodstraňujte ze svého zařízení.
 • Uložené informace a soubory. Když jsou fotografie odesílány prostřednictvím aplikace, aplikace shromažďuje metadata a další informace spojené s těmito obrázky.

Informace, které shromažďujeme automaticky, mohou zahrnovat osobní údaje nebo je můžeme uchovávat nebo je spojovat s osobními údaji, které shromažďujeme jinými způsoby nebo získáváme od třetích stran.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Informace od našich poskytovatelů služeb. Dostáváme informace shromážděné třetími stranami o vašem používání Služeb. Můžeme například používat poskytovatele analytických služeb k analýze toho, jak interagujete a jak se službou spolupracujete, abychom se mohli učit a provádět vylepšení, abychom vám nabídli lepší zkušenost. Některé z těchto subjektů mohou používat soubory cookie, webové majáky a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání služby a jiných webových stránek, což může zahrnovat sledování aktivity v průběhu času a nepřidružených vlastností, včetně vaší IP adresy, webového prohlížeče, zobrazených stránek, času stráveného na stránkách, kliknutí na odkazy a informace o konverzích. Třetí strany nám také mohou pomoci poskytnout vám zákaznickou podporu a poskytnout nám informace, abychom vám mohli pomoci používat naši Službu.

 1. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. 

 Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak komunikujete s našimi službami, včetně:

 • Usnadnit vytváření a ověřování účtů a jinak spravovat uživatelské účty. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abyste si mohli vytvořit a přihlásit se ke svému účtu a také udržovat svůj účet v provozuschopném stavu.
 • Poskytovat a usnadňovat poskytování Služeb uživateli. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat požadované služby.
 • Reagovat na dotazy uživatelů / nabízet uživatelům podporu. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom odpověděli na vaše dotazy a vyřešili jakékoli potenciální problémy, které byste mohli mít s požadovanými službami.
 • Ke zpracování, plnění, podpoře a správě transakcí a objednávek Služeb, které si objednáte.
 • Chcete-li umožnit komunikaci mezi uživateli. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se rozhodnete využít některou z našich nabídek, které umožňují komunikaci s jiným uživatelem.
 • Chcete-li požádat o zpětnou vazbu. V případě potřeby můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom si vyžádali zpětnou vazbu a abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich Služeb.
 • K zasílání marketingových a propagačních sdělení. Osobní údaje, které nám zašlete, můžeme zpracovávat pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit. Další informace naleznete v části „JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?“ níže).
 • K hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, marketingu a vašich zkušeností. Vaše údaje můžeme zpracovávat, když se domníváme, že je to nezbytné k identifikaci trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a k vyhodnocení a zlepšení našich služeb, produktů, marketingu a vašich zkušeností.
 • K identifikaci trendů používání. Můžeme zpracovávat informace o tom, jak používáte naše služby, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, abychom je mohli vylepšit.
 • K určení účinnosti našich marketingových a propagačních kampaní. Můžeme zpracovávat vaše informace, abychom lépe porozuměli tomu, jak poskytovat marketingové a propagační kampaně, které jsou pro vás nejrelevantnější.
 • Abychom dodrželi naše zákonné povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti, reagovali na právní požadavky a vykonávali, zakládali nebo bránili naše zákonná práva.
 • K ochraně našich služeb. Vaše údaje můžeme zpracovávat jako součást našeho úsilí o zachování bezpečnosti našich služeb, včetně sledování a prevence podvodů.
 • Jakýmkoli jiným způsobem můžeme popsat, kdy poskytujete informace.
 • Pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.

 Některé informace, které 365care.io shromažďuje, představují chráněné zdravotní informace („PHI“) podle amerického zákona o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění („HIPAA“). 365care.io bude používat a zveřejňovat PHI pouze tak, jak je povoleno v souladu s Oznámením o postupech v oblasti ochrany osobních údajů, a shromažďujeme pouze PHI, které potřebujeme k plnému provádění našich Služeb a k tomu, abychom vám nebo vašemu Poskytovateli nebo Zařízení mohli odpovědět. Můžeme použít vaše PHI, abychom vás kontaktovali v rozsahu povoleném zákonem, abychom vám poskytli požadované služby. Vaše informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi o vás, které máme k dispozici, včetně informací z jiných zdrojů. PHI nebude bez vašeho souhlasu použit k žádnému jinému účelu, včetně marketingu.

 

 1. NA JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SPOLEHLÁME PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, když se domníváme, že je to nezbytné a máme platný právní důvod (tj. právní základ), abychom tak učinili podle platných zákonů, například s vaším souhlasem, abychom dodržovali zákony, abychom vám mohli poskytovat služby vstupovat nebo plnit naše smluvní závazky, chránit vaše práva nebo plnit naše oprávněné obchodní zájmy. 

Pokud se nacházíte v EU nebo Spojeném království, vztahuje se na vás tato část. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a GDPR Spojeného království vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, na kterých se při zpracování vašich osobních údajů opíráme. Při zpracování vašich osobních údajů se proto můžeme spolehnout na následující právní základy:

 • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám udělili souhlas (tj. souhlas) k použití vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Dozvědět se víc oodvolání vašeho souhlasu.
 • Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, když se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám, včetně poskytování našich Služeb, nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi.
 • Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat například pro některé z popsaných účelů, abychom: 
 • Zasílejte uživatelům informace o speciálních nabídkách a slevách na naše produkty a služby
 • Vyvíjet a zobrazovat personalizovaný a relevantní reklamní obsah pro naše uživatele
 • Analyzujte, jak jsou naše služby používány, abychom je mohli vylepšit, abychom zaujali a udrželi uživatele
 • Podpořte naše marketingové aktivity
 • Diagnostikujte problémy a/nebo zabraňte podvodným aktivitám
 • Pochopte, jak naši uživatelé používají naše produkty a služby, abychom mohli zlepšit uživatelskou zkušenost
 • Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, jako je spolupráce s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním úřadem, výkon nebo obhajoba našich zákonných práv nebo poskytnutí vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, ve kterém jsme zapojený. 
 • Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.   

 1. KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Stručně řečeno: Můžeme sdílet informace ve specifických situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími třetími stranami. 

Vaše osobní údaje nesdílíme, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme však bez omezení zveřejnit souhrnné informace o našich uživatelích a informace, které neidentifikují žádného jednotlivce.

Můžeme zveřejnit osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převést na kupujícího nebo jiného nástupce v souvislosti s jakoukoli fúzí, odprodejem, restrukturalizací, reorganizací, zrušením nebo jiným prodejem nebo převodem některých nebo všech našich aktiv, ať už jako probíhající, nebo během jednání o nich. obavy nebo v rámci konkurzního, likvidačního nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedeným majetkem osobní údaje držené 365care.io o uživatelích našich Služeb.
 • Poskytovateli, zařízení a/nebo zdravotnickému týmu pro účely zdravotní péče.
 • Našim přidruženým společnostem, smluvním partnerům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání a které jsou vázány smluvními závazky uchovávat osobní údaje v tajnosti a používat je pouze k účelům, pro které jim je sdělujeme. Služby poskytované těmito organizacemi zahrnují poskytování služeb podpory IT a infrastruktury.
 • Pro jakýkoli jiný účel, který zveřejníme, když poskytnete informace.
 • Abychom vyhověli jakémukoli soudnímu příkazu, zákonu nebo právnímu procesu, včetně odpovědi na jakoukoli žádost vlády nebo regulačního orgánu.
 • K vymáhání nebo uplatňování našich podmínek použití https://www.365care.io/cs/terms-of-use-cs a další smlouvy, včetně našich smluv s vaším poskytovatelem nebo zařízením, a to i pro účely fakturace.
 • Pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti 365care.io, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 • Prodejcům, poskytovatelům služeb a dodavatelům třetích stran, kteří pro nás provádějí služby naším jménem a vyžadují přístup k takovým informacím, aby mohli tuto práci vykonávat. S našimi třetími stranami máme uzavřené smlouvy, které jsou navrženy tak, aby pomáhaly chránit vaše osobní údaje. To znamená, že nemohou s vašimi osobními údaji nic dělat, pokud jim k tomu nedáme pokyn. Rovněž nebude sdílet vaše osobní údaje s žádnou organizací kromě nás. Kategorie třetích stran, se kterými můžeme sdílet osobní údaje, jsou následující: služby analýzy dat, prodejní a marketingové nástroje, služby cloud computingu, vládní subjekty, nástroje pro sledování výkonu, služby registrace a ověřování uživatelských účtů, reklamní sítě, programy affiliate marketingu, komunikační nástroje , produktové inženýrství a nástroje pro návrh, platformy pro přesměrování a testovací nástroje.
 • S vaším souhlasem.

 1. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich informací můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie. 

Můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely) pro přístup k určitým typům informací nebo jejich ukládání, kdykoli interagujete s naší webovou stránkou a aplikací prostřednictvím svého počítače nebo mobilního zařízení. Cookie je malý soubor nebo část dat odeslaná z webové stránky a uložená na pevném disku vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Na svém počítači můžete odmítnout přijímání souborů cookie prohlížeče aktivací příslušného nastavení ve svém prohlížeči a podobné možnosti můžete mít na svém mobilním zařízení v předvolbách pro váš operační systém nebo prohlížeč. Pokud však zvolíte toto nastavení, možná nebudete mít přístup k některým částem naší webové stránky nebo aplikace. Pokud jste svůj prohlížeč nebo nastavení operačního systému neupravili tak, aby odmítal soubory cookie, náš systém soubory cookie vydá, když přesměrujete svůj prohlížeč na naši webovou stránku nebo aplikaci.

Analytické služby. Používáme Google Analytics, službu pro analýzu webových a mobilních aplikací poskytovanou společnostmi Google, Inc. („Google Analytics“) a Appsflyer ke shromažďování určitých informací souvisejících s vaším používáním Aplikace. Google Analytics a Appsflyer jsou integrovány do naší aplikace, aby nám pomohly analyzovat, jak uživatelé používají aplikaci.

 1. JAK ZPRACUJEME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM?

Stručně: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit k našim Službám pomocí účtu sociálních médií, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás. 

Naše služby vám nabízejí možnost zaregistrovat se a přihlásit se pomocí údajů o vašem účtu na sociálních sítích třetí strany (jako jsou vaše přihlašovací údaje k Facebooku). Pokud se tak rozhodnete, obdržíme o vás určité profilové informace od vašeho poskytovatele sociálních sítí, pokud takové přenosy povolíte. Profilové informace, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na příslušném poskytovateli sociálních médií, ale často budou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel a profilový obrázek, stejně jako další informace, které se rozhodnete zveřejnit na takové platformě sociálních médií.

Informace, které obdržíme, použijeme pouze pro účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo které jsou vám jinak objasněny v příslušných Službách. Vezměte prosím na vědomí, že nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jiné použití vašich osobních údajů vaším poskytovatelem sociálních médií třetí strany. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje a jak můžete na jejich webech a aplikacích nastavit předvolby ochrany osobních údajů.

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle než jeden (1) měsíc po začátku období nečinnosti uživatelského účtu.

Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, tyto informace buď vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), bezpečně uchovávat vaše osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich vymazání.

 1. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Stručně řečeno: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření. 

Zavedli jsme vhodná a přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme, před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním a zveřejněním. Pro informace, které odesíláme a přijímáme, používáme technologii šifrování. Navzdory našim zárukám a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kybernetičtí zločinci nebo jiné neautorizované třetí strany nebudou schopni porazit naši bezpečnost a nesprávně shromažďovat, zpřístupňovat, krást nebo upravovat vaše informace. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů do a z našich Služeb je na vaše vlastní riziko. Ke Službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí. Pokud jste si zvolili heslo pro používání naší Aplikace, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali. Neneseme odpovědnost za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření obsažených ve Službách.

 1. SBÍRÁME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme data od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. 

Vědomě nevyžadujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let a chcete si vytvořit účet u 365care.io, váš rodič nebo zákonný zástupce musí účet vytvořit, odeslat vaše osobní údaje a souhlasit s našimi Podmínkami použití a těmito Zásadami ochrany osobních údajů na vašem jménem. Pokud je vám méně než 13 let, můžete používat naše služby a přistupovat k naší webové stránce a aplikaci pouze pod dohledem a souhlasem vašich rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud zjistíme, že osobní údaje od uživatelů mladších 18 let byly shromážděny bez dohledu a souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého, účet deaktivujeme a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme mohli shromáždit od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese  telemon@365care.io. 

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království (Spojené království), máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a větší kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit. 

V některých regionech (jako EHP a Spojené království) máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu údajů. To může zahrnovat právo (i) požadovat přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo výmaz, (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů a (iv) případně právo na údaje přenosnost. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takový požadavek můžete podat tak, že nás kontaktujete na adrese telemon@365care.io. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

Pokud se nacházíte v EHP nebo Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů vašeho členského státu nebo úřadu pro ochranu údajů Spojeného království.

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, můžete kontaktovat Federálního komisaře pro ochranu údajů a informací.

Odvolání vašeho souhlasu: Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, což může být výslovný a/nebo předpokládaný souhlas v závislosti na platném právu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT V TOMTO OZNÁMENÍ?“ níže. Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním, a pokud to platné zákony umožňují, neovlivní to zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Odhlášení z odběru marketingových a propagačních sdělení: Z odběru našich marketingových a propagačních sdělení se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v e-mailech, které zasíláme, nebo nás kontaktujete pomocí údajů uvedených v části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT O TOMTO OZNÁMENÍ?” níže. Poté budete odstraněni z marketingových seznamů. Stále s vámi však můžeme komunikovat – například abychom vám zasílali služby – související zprávy, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, pro reakce na požadavky na služby nebo pro jiné nemarketingové účely.

S ohledem na jakékoli PHI 365care.io, které může PHI 365care.io získat, máte podle zákona HIPAA určitá práva na přístup k vašim údajům, na omezení jejich použití a zpřístupnění, na vyžádání komunikačních metod, na opravu vašich údajů, na obdržení vyúčtování zveřejnění a přijímat oznámení o jakémkoli porušení.

Informace o účtu

Pokud budete chtít kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo svůj účet ukončit, můžete:

 • zkontrolovat a změnit své osobní údaje přihlášením na naše webové stránky nebo do aplikace a navštívením profilové stránky naší aplikace. Můžete nám také prostřednictvím kontaktních údajů oznámit jakékoli změny nebo chyby v jakýchkoli osobních údajích, které o vás máme, abyste zajistili, že jsou úplné, přesné a co nejaktuálnější, nebo smažete svůj účet.

Na základě vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo vymažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Můžeme si však ponechat některé informace v našich souborech, abychom zabránili podvodům, odstraňovali problémy, pomáhali při vyšetřování, prosazovali naše právní podmínky a/nebo vyhověli platným právním požadavkům.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval soubory cookie a odmítal soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo soubory cookie odmítnout, může to ovlivnit určité funkce nebo služby našich Služeb. Můžete se také odhlásit ze zájmově orientované reklamy inzerentů v našich službách.

Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu telemon@365care.io

 1. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track (“DNT”) nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že preferujete ochranu osobních údajů, aby nebyly monitorovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při procházení online. V této fázi nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům. 

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie, také známý jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně a zdarma od nás požadovat a získat informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují). zpřístupněny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u Služeb, máte právo požádat o odstranění nechtěných dat, která zveřejníte ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že sídlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby se data ve Službách nezobrazovala, ale mějte na paměti, že data nemusí být úplně nebo úplně odstraněna ze všech našich systémů (např. zálohy atd.).

 Oznámení o ochraně osobních údajů CCPA

Kalifornský kodex předpisů definuje „rezidenta“ jako:

 • (1) každý jednotlivec, který je ve státě Kalifornie za jiným než dočasným nebo přechodným účelem a
 • (2) každý jednotlivec, který má bydliště ve státě Kalifornie a který se dočasně nebo přechodně zdržuje mimo stát Kalifornie.

Všechny ostatní osoby jsou definovány jako „nerezidenti“.

Pokud se na vás vztahuje tato definice „rezidenta“, musíme dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme?

Za posledních dvanáct (12) měsíců jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů:

  

KategoriePříkladyShromážděno
A. IdentifikátoryKontaktní údaje, jako je skutečné jméno, alias, poštovní adresa, telefonní nebo mobilní kontaktní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a název účtuANO
B. Kategorie osobních údajů uvedené ve statutu California Customer Records Jméno, kontaktní informace, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, a finanční informace  ANO
C. Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního zákona  Pohlaví a datum narození  ANO
D. Obchodní informace  Informace o transakcích, historii nákupů, finanční podrobnosti a platební údaje ANO
E. Biometrické informace  Otisky prstů a hlasové otisky  NE
F.  Internet nebo jiná podobná síťová aktivita  Historie procházení, historie vyhledávání, online chování, údaje o zájmech a interakce s našimi a jinými webovými stránkami, aplikacemi, systémy a reklamami  ANO
G. Geolokační údaje  Umístění zařízení ANO
H. Audio, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informaceObrázky a audio, video nebo hovory vytvořené v souvislosti s naším podnikáním činnosti  ANO
I. Profesní informace nebo informace související se zaměstnáním Obchodní kontaktní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby na obchodní úrovni nebo pracovní pozici, pracovní historii a odbornou kvalifikaci, pokud se u nás ucházíte o práci  NE
J. Informace o vzdělávání  Záznamy studenta a informace adresáře  NE
K. Vyvozené závěry další osobní údajeZávěry vyvozené z jakýchkoli shromážděných osobních údajů uvedených výše za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí například preferencí jednotlivce a vlastnostiNE
L.Citlivý osobní InformacePřihlašovací údaje k účtu a zdravotní údajeANO

 

Shromážděné osobní údaje použijeme a uchováme podle potřeby k poskytování Služeb nebo pro:

▪ Kategorie A – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie B – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie C – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie D – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie F – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie G – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie H – Pokud má u nás uživatel účet

▪ Kategorie L – Pokud má u nás uživatel účet

Informace kategorie L mohou být použity nebo sděleny poskytovateli služeb nebo dodavateli pro další, specifikované účely. Máte právo omezit použití nebo zveřejnění vašich citlivých osobních údajů.

Můžeme také shromažďovat další osobní údaje mimo tyto kategorie prostřednictvím případů, kdy s námi komunikujete osobně, online nebo telefonicky či e-mailem v kontextu:

 • Přijímání pomoci prostřednictvím našich kanálů zákaznické podpory;
 • Účast v zákaznických průzkumech nebo soutěžích; a
 • Usnadnění poskytování našich Služeb a odpovídání na vaše dotazy.

Jak používáme a sdílíme vaše osobní údaje?

365care.io shromažďuje a sdílí vaše osobní údaje prostřednictvím marketingových souborů cookie, souborů cookie sociálních médií, pixelů a značek, přesměrování kliknutí: přidružený odkaz Amazon.

Více informací o našich postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese telemon@365care.io.

Pokud k výkonu svého práva na neúčast využíváte oprávněného zástupce, můžeme žádost zamítnout, pokud oprávněný zástupce nepředloží důkaz, že byl platně oprávněn jednat vaším jménem.

Budou vaše informace sdíleny s někým dalším?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb na základě písemné smlouvy mezi námi a každým poskytovatelem služeb. Každý poskytovatel služeb je ziskový subjekt, který zpracovává informace naším jménem, ​​v souladu se stejnými přísnými povinnostmi ochrany soukromí stanovenými CCPA.

Vaše osobní údaje můžeme použít pro naše vlastní obchodní účely, jako je provádění interního výzkumu pro technologický vývoj a demonstrace. Toto není považováno za „prodej“ vašich osobních údajů.

365care.io v předchozích dvanácti (12) měsících nezveřejnila, neprodala ani nesdílela žádné osobní údaje třetím stranám pro obchodní nebo komerční účely.

365care.io může sdílet osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran: reklamní sítě, affiliate marketingové programy, služby analýzy dat, platformy pro přesměrování, registrace uživatelských účtů a autentizační služby.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Právo požadovat výmaz údajů — Žádost o výmaz

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, budeme vaši žádost respektovat a vaše osobní údaje vymažeme, s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem, jako je (ale nejen) uplatnění svého práva na svobodu projevu jiným spotřebitelem , naše požadavky na dodržování vyplývající ze zákonné povinnosti nebo jakékoli zpracování, které může být vyžadováno k ochraně před nezákonnými činnostmi.

Právo být informován – Žádost o informace

V závislosti na okolnostech máte právo vědět:

 • zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů, které shromažďujeme;
 • účely, pro které se shromážděné osobní údaje používají;
 • zda prodáváme nebo sdílíme osobní údaje třetím stranám;
 • kategorie osobních údajů, které jsme prodali, sdíleli nebo zveřejnili pro obchodní účely;
 • kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje prodány, sdíleny nebo zpřístupněny pro obchodní účely;
 • obchodní nebo komerční účel pro shromažďování, prodej nebo sdílení osobních údajů; a
 • konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

V souladu s platnými právními předpisy nejsme povinni poskytovat nebo mazat informace o spotřebiteli, které jsou de – identifikovány v reakci na žádost spotřebitele, ani znovu identifikovat jednotlivé údaje za účelem ověření žádosti spotřebitele.

Právo na nediskriminaci při výkonu práv spotřebitele na ochranu soukromí

Nebudeme vás diskriminovat, pokud uplatníte svá práva na ochranu soukromí.

Právo na omezení použití a zveřejnění citlivých osobních údajů

Pokud firma shromažďuje některou z následujících položek:

 • informace o sociálním zabezpečení, řidičské průkazy, státní průkazy totožnosti, čísla pasů
 • přihlašovací údaje k účtu
 • čísla kreditních karet, informace o finančních účtech nebo přihlašovací údaje umožňující přístup k takovým účtům
 • přesnou geolokaci
 • rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech
 • obsah e-mailu a textu, pokud není zamýšleným příjemcem komunikace firma
 • genetická data, biometrická data a zdravotní data
 • údaje o sexuální orientaci a sexuálním životě

máte právo nařídit tomuto podniku, aby omezil používání vašich citlivých osobních údajů na takové použití, které je nezbytné k poskytování služeb.

Jakmile společnost obdrží vaši žádost, již nesmí používat nebo sdělovat vaše citlivé osobní údaje pro jakýkoli jiný účel, pokud neposkytnete souhlas s použitím nebo zveřejněním citlivých osobních údajů pro další účely. Upozorňujeme, že toto právo se nevztahuje na citlivé osobní údaje, které jsou shromažďovány nebo zpracovávány bez účelu odvodit vlastnosti spotřebitele, stejně jako na veřejně dostupné informace. Chcete-li uplatnit své právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů, zašlete e-mail na adresu telemon@365care.io 

Ověřovací proces

Po obdržení vaší žádosti budeme muset ověřit vaši identitu, abychom určili, že jste stejná osoba, o které máme informace v našem systému. Toto ověření vyžaduje, abychom vás požádali o poskytnutí informací, abychom je mohli porovnat s informacemi, které jste nám dříve poskytli. Například v závislosti na typu žádosti, kterou odešlete, vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací, abychom mohli porovnat vámi poskytnuté informace s informacemi, které již máme v evidenci, nebo vás můžeme kontaktovat prostřednictvím komunikační metody (např. telefon nebo e-mail), které jste nám dříve poskytli. Můžeme také použít jiné metody ověření podle okolností.

Osobní údaje uvedené ve vaší žádosti použijeme pouze k ověření vaší totožnosti nebo oprávnění k podání žádosti. V rámci možností se vyhneme tomu, abychom od vás pro účely ověření požadovali další informace. Pokud však nemůžeme ověřit vaši totožnost z informací, které již máme k dispozici, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací pro účely ověření vaší identity a pro účely bezpečnosti nebo prevence podvodů. Tyto dodatečně poskytnuté informace smažeme, jakmile dokončíme vaše ověření.

Další práva na ochranu soukromí

 • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Můžete požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní, nebo požádat o omezení zpracování údajů.
 • Můžete určit oprávněného zástupce, který bude vaším jménem podat žádost podle zákona CCPA. Můžeme zamítnout žádost oprávněného zástupce, který nepředloží důkaz, že byl platně oprávněn jednat vaším jménem v souladu se zákonem CCPA.
 • Můžete požádat o odhlášení z budoucího prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů třetím stranám. Po obdržení žádosti o odhlášení budeme na základě žádosti jednat co nejdříve, nejpozději však do patnácti (15) dnů od data podání žádosti.

Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese telemon@365care.io nebo odkazem na kontaktní údaje v dolní části tohoto dokumentu. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom od vás slyšeli.

 1. MAJÍ OBYVATELÉ VIRGINIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně: Ano, pokud jste obyvatelem Virginie, mohou vám být udělena specifická práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům a jejich použití. 

Oznámení o ochraně osobních údajů CDPA ve Virginii

Podle zákona Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

„Spotřebitel“ znamená fyzickou osobu, která je obyvatelem Commonwealthu a jedná pouze v rámci jednotlivce nebo domácnosti. Nezahrnuje fyzickou osobu jednající v obchodním nebo zaměstnaneckém kontextu.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které jsou spojeny nebo přiměřeně spojitelné s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. „Osobní údaje“ nezahrnují neidentifikovatelné údaje ani veřejně dostupné informace.

„Prodej osobních údajů“ znamená výměnu osobních údajů za peněžní protiplnění.

Pokud se na vás vztahuje tato definice „spotřebitel“, musíme dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme, se budou lišit v závislosti na vaší interakci s 365care.io a našimi službami. Chcete-li se dozvědět více, navštivte prosím následující odkazy:

 • Osobní údaje, které shromažďujeme
 • Jak používáme vaše osobní údaje
 • Kdy a s kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

 • Právo být informován, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesností ve vašich osobních údajích
 • Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů
 • Právo získat kopii osobních údajů, které jste s námi dříve sdíleli
 • Právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou využívány pro účely cílené reklamy, prodeje osobních údajů nebo profilování pro účely rozhodování, která mají právní nebo obdobně významné účinky („profilování“)

365care.io neprodala žádné osobní údaje třetím stranám pro obchodní nebo komerční účely. 365care.io nebude v budoucnu prodávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, uživatelů a dalších spotřebitelů.

Uplatněte svá práva poskytovaná v rámci Virginia CDPA

Více informací o našich postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese telemon@365care.io nebo odkazem na kontaktní údaje v dolní části tohoto dokumentu.

Pokud k výkonu svých práv využíváte oprávněného zástupce, můžeme žádost zamítnout, pokud oprávněný zástupce nepředloží důkaz, že byl platně oprávněn jednat vaším jménem.

Ověřovací proces

Můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací přiměřeně nezbytných k ověření vás a vašeho požadavku zákazníka. Pokud žádost odešlete prostřednictvím oprávněného zástupce, možná budeme muset před zpracováním vaší žádosti shromáždit další informace k ověření vaší identity. Po obdržení vaší žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu, ve všech případech však do čtyřiceti pěti (45) dnů od obdržení. Lhůta pro odpověď může být jednou prodloužena o dalších čtyřicet až pět (45) dnů, je-li to přiměřeně nutné. O každém takovém prodloužení vás budeme informovat během počáteční 45denní lhůty pro odpověď spolu s důvodem prodloužení.

Právo na odvolání

Pokud odmítneme podniknout kroky týkající se vaší žádosti, budeme vás informovat o našem rozhodnutí a jeho zdůvodnění. Pokud se chcete proti našemu rozhodnutí odvolat, zašlete nám e-mail na adresu telemon@365care.io. Do šedesáti (60) dnů od obdržení odvolání vás budeme písemně informovat o veškerých krocích přijatých či nepřijatých v reakci na odvolání, včetně písemného vysvětlení důvodů rozhodnutí. Pokud bude vaše odvolání zamítnuto, můžete se obrátit na generálního prokurátora a podat stížnost.

 1. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

Stručně řečeno: Ano, toto oznámení aktualizujeme podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidováno“ a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď výrazným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo vám přímo zašleme oznámení e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu. Jste odpovědní za to, že pro vás máme aktuální aktivní a doručitelnou e-mailovou adresu. Datum poslední revize těchto Zásad ochrany osobních údajů je uvedeno v horní části stránky. Jste odpovědní za to, že pro vás máme aktuální aktivní a doručitelnou e-mailovou adresu. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

 1. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu telemon@365care.io. 

 1. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto údaje nebo je smazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, zašlete nám e-mail:

365care.io
Divize Goldman Systems
Email: telemon@365care.io