Instructions

Začněte s vaším telemon.

1

Vytvoření vašeho účtu telemon

Vítejte v telemonu!

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků pro vytvoření účtu a začněte s personalizovaným řízením zdraví:

- Stáhněte a nainstalujte telemon: Navštivte svůj obchod s aplikacemi a nainstalujte aplikaci telemon do svého zařízení.
- Vytvoření účtu: Otevřete aplikaci telemon a klepněte na „Vytvořit účet“. Zadejte svou e-mailovou adresu a nastavte heslo pro svůj účet. Ujistěte se, že potvrdíte svou e-mailovou adresu. Pokud chcete, můžete se také přihlásit pomocí svých sociálních médií. Zapomněli jste heslo? Není problém! Můžete ho snadno obnovit pomocí tlačítka pro obnovení.
- Vyplnění informací o profilu: Při vyplňování základních informací o profilu poskytněte přesné a přesné údaje. Tyto informace nám pomohou přizpůsobit nastavení vašeho počátečního plánu péče vašim konkrétním potřebám.
- Vyberte hlavní stav: Pečlivě vyberte svůj hlavní zdravotní stav ze seznamu poskytnutých možností. Pokud máte další zdravotní obavy, můžete je vybrat ze seznamu. Tyto vstupy jsou klíčové pro automatické nastavení přesného plánu monitorování vitálních funkcí.

Gratulujeme! Úspěšně jste vytvořili svůj účet telemon. Teď jste připraveni poprvé se přihlásit do aplikace telemon personal a začít svou cestu ke zlepšení zdraví a pohody!

2

Kontrola a aktualizace vašich počátečních nastavení

Jakmile jste vytvořili svůj účet telemon, je čas zkontrolovat a upravit vaše počáteční nastavení, aby bylo vše personalizované podle vašich preferencí a potřeb.

- Přístup k nastavení aplikace: Klepněte na sekci „Více“ v rámci aplikace pro přístup ke všem nastavením aplikace. Zde můžete přidat svoji fotografii a aktualizovat základní informace o profilu. Upozorňujeme, že nemůžete změnit svoji váhu a výšku, jakmile byla nastavena během počátečního nastavení aplikace. Pokud si přejete tento údaj změnit, budete muset vytvořit nový uživatelský profil s novým e-mailem.
- Přizpůsobení jednotek systému: Máte možnost přizpůsobit jednotky systému podle své preference. Podle svého uvážení přepínat mezi metrickými a imperiálními jednotkami.
- Úprava kritických limitů a prahů: Kritické limity a prahy jsou předdefinované v rámci aplikace. Můžete tyto limity kdykoli upravit pro upozornění na základě instrukcí svého lékaře a vašich osobních zdravotních podmínek. Tato funkce umožňuje zobrazování vitálních znaků na grafu pomocí zelené, červené nebo žluté barvy, což signalizuje měření, které přesahuje definované limity.
- Přístup k dalším informacím: Prozkoumejte nastavení aplikace a najdete zde důležité informace o obchodních podmínkách, ochraně vašich údajů a informace o aplikaci. Najdete zde také odkaz na Facebookovou stránku komunity telemon personal (kde se mohou pacienti, zdravotničtí profesionálové a tým podpory telemon spojit).

3

Správa vašeho plánu měření a aktivit

Jakmile jsou vaše počáteční nastavení na místě, je čas spravovat váš plán měření a aktivit, abyste se ujistili, že jdete správným směrem k vašim zdravotním cílům.

- Automatizovaný plán monitorování vitálních funkcí: Na základě vašeho počátečního nastavení (profil, vaše specifikované zdravotní stavy) a na základě nejlepší praxe v medicíně vám aplikace přednastaví plán monitorování vitálních funkcí. Kalendář, který obsahuje vaše pravidelná měření vitálních funkcí a uvádí frekvenci každého měření, slouží jako základní kámen plánu.
- Přizpůsobení vašeho plánu: V sekci plánu můžete vytvářet nový plán měření nebo jej odstranit. Můžete přidávat další výskyty nebo plánovat aktivity do svého týdenního kalendáře, jako jsou upomínky na léky, aktivity a zdravé stravovací návyky.
- Nastavení upomínek na léky: Snadno si nastavte upomínky na léky v rámci aplikace pro příjem upozornění a připomenutí na vašem telefonu. To zajišťuje, že nevynecháte dávku a zůstanete v souladu s vaším léčebným plánem.
- Řízení upozornění na plánu: Můžete upomínky odstranit nebo upravit podle potřeby, nebo celý plán smazat, pokud si nepřejete přestat dostávat upozornění.

4

Jak nastavit párování zařízení

Zajistěte bezproblémové párování vašeho lékařského zařízení s aplikací telemon následujícími jednoduchými kroky:

- Přidání lékařského zařízení: Na úvodní obrazovce přejděte do sekce „Začínáme měřit“ nebo přejděte do sekce „Zařízení“ v nabídce „Další“. Vyberte kategorii a prohlédněte si seznam lékařských zařízení schválených FDA a podporovaných. Každé zařízení má odkaz na online obchod, kde najdete podrobné technické a výrobní informace. Pokud nemáte chytré lékařské zařízení, můžete si jedno zakoupit na webové stránce nebo prozkoumat další preferované nákupní možnosti. Alternativně můžete navštívit lékárnu blízko vašeho domova.
- Čtení pokynů od výrobce: Jakmile obdržíte zařízení, pečlivě si přečtěte všechny pokyny od výrobce, abyste se dozvěděli, jak ho spárovat se smartphonem a jak provést platné měření. Můžete také zvolit instalaci nativní mobilní aplikace výrobce za další pokyny přímo od výrobce lékařského zařízení.
- Párování vašeho zařízení: Nyní jste připraveni propojit své nové zařízení s aplikací telemon. Klepněte na tlačítko pro párování a postupujte podle pokynů na obrazovce. Tyto pokyny shrnují základní kroky poskytnuté výrobcem pro párování zařízení. Pokud při párování narazíte na potíže, obraťte se na manuál od výrobce nebo nás kontaktujte pro další pomoc.
- Možnost ručního zadání: I když párování není úspěšné, můžete svá měření ručně zadat do aplikace, abyste zajistili dodržení vašeho plánu měření. Alternativně můžete použít své zařízení schválené FDA bez Bluetooth připojení a ručně zadat zobrazená data do aplikace telemon.
- Flexibilní správa zařízení: Zařízení můžete kdykoliv pohodlně spárovat nebo odpojit (přidávat nově zakoupená zařízení, jakmile dorazí). Propojení připojitelného chytrého lékařského zařízení vám může ušetřit čas a zvýšit přesnost dat, protože data budou automaticky sbírána.

5

Jak provádět měření

Zaznamenávejte své vitální znaky pomocí aplikace telemon:

- Spuštění měření: Začněte své měření přímo z upomínky v telefonu nebo kliknutím na ikonu „Začněme měřit“ (zelený kříž) v pravém horním rohu aplikace. Vyberte příslušnou kategorii, zvolte propojené zařízení a pokračujte k dalšímu kroku.
- Sledování pokynů v aplikaci. Měřicí proces je stejný jako v pokynech od výrobce.
- Automatické přenosy dat: Jakmile je měření dokončeno, data jsou automaticky přenesena z lékařského zařízení do aplikace telemon. Potvrďte a uložte data. Pamatujte, že aplikace telemon neodstraňuje ani nemanipuluje s daty uloženými v lékařském zařízení. Aplikace telemon sbírá data z posledního úspěšného záznamu na lékařském zařízení a kopíruje je do vaší aplikace telemon.
- Vizualizace dat z měření: Uložená data jsou vizualizována pomocí zelených, žlutých a červených indikátorů podle definovaných kritických limitů. Svá data můžete vidět jak v sekci Domov, tak v sekci Měření aplikace.

6

Plán měření a sledování dalších aktivit

Rozšiřte svou zdravotní historii a sledujte další aktivity s pomocí aplikace telemon:

- Přidání vlastních záznamů: Zaznamenávejte další typy zdravotních údajů přímo ze zprávy aplikace nebo kliknutím na ikonu „Začněme měřit“ (zelený kříž) v pravém horním rohu aplikace. Vyberte „Vlastní měření“, vyberte typ a vyplňte všechna potřebná pole, zejména popis.
- Úprava data a času zaznamenaných dat a stisknutí tlačítka Uložit.
- Vizualizace dat: Uložená data jsou vizualizována v sekci Měření pro další posouzení vaším lékařem nebo příbuznými (pokud se rozhodnete svá data sdílet).

7

Přezkoumání dat

Odemkněte cenné poznatky ze svých zdravotních údajů s telemon:

- Předdefinované rozsahy vitálních znaků: Na začátku je aplikace předem naplněna rozsahy vitálních znaků na základě standardů WHO. Tyto standardy jsou založeny na vašich počátečních vstupech poskytnutých během prvního přihlášení, včetně pohlaví, věku, hmotnosti a zdravotního stavu. Vy nebo váš praktikant můžete v sekci „Více“ a „Nastavení aplikace“ upravit předdefinované limity dat, nazvané jako Kritické hodnoty.
- Vizualizace trendů měření: V sekci Domů můžete pro každou kategorii vitálního znaku zobrazit vizualizace trendů měření. Tyto trendy jsou zobrazeny pomocí zelených, žlutých a červených barev. Barvy jsou aplikovány ihned po měření a nebudou ovlivněny novými definicemi kritického rozsahu. Na libovolný kruh v grafu můžete kliknout, abyste zobrazili přesnou měřící hodnotu.
- Zobrazení posledních změřených dat: V sekci Měření můžete zobrazit poslední změřená data pro každou kategorii a být tak informováni o svém zdravotním stavu. Klepnutím na libovolné pole v sekci Měření získáte přístup k seznamu záznamů, a kliknutím na libovolný záznam získáte podrobné informace.

8

Jak sdílet data se svým lékařem nebo pečovatelem

Sdílejte svá zdravotní data se svým poskytovatelem zdravotní péče nebo důvěryhodnou osobou:

- Přidání kontaktů: Přejděte do nabídky „Více“ a vyberte sekci „Nouzové kontakty“, abyste přidali osoby, které vám mohou pomoci s řízením vašeho zdraví, jako je váš praktikant nebo příbuzný.
- Zahájení sdílení dat: Klepněte na ikonu zeleného kříže v pravém horním rohu, abyste spustili formulář pro sdílení dat. Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat. Prosím, věnujte pozornost e-mailu, protože bude použit k odeslání pozvánky k přístupu do aplikace telemon.
- Přidělení přístupu: Chcete-li udělit přístup k vašim zdravotním údajům, přepněte přepínač na „Přidat přístup“. Pokud si přejete přístup zrušit, jednoduše přepněte přepínač na negativní stranu. Chcete-li z kontaktů odstranit, použijte červený odkaz „Smazat kontakt“ pod tlačítkem Uložit.

9

Nastavení upozornění

Buďte informováni pomocí automatických upozornění. telemon personal poskytuje 2 typy automatických upozornění: v případě kritických měření nebo zmeškaných plánovaných měření.

- Definování nouzových kontaktů: Začněte definováním kontaktů, kteří obdrží oznámení od systému v případě kritických měření nebo zmeškaných plánovaných měření. Přejděte do nabídky „Více“, vyberte sekci „Nouzový kontakt“ a klikněte na ikonu zeleného kříže v pravém horním rohu, abyste přidali kontakt. Poskytnutý e-mail bude použit k doručení upozornění a jako přihlašovací jméno do aplikace telemon personal pro péči o kontakt.
- Zapnutí upozornění: Chcete-li nastavit vhodné upozornění, přejděte do nabídky „Více“ a vyberte sekci „Upozornění“. Vyberte typ upozornění, který chcete povolit, přidejte nouzové kontakty ze seznamu kontaktů a klikněte na tlačítko Uložit. Pokud jste spokojeni s definovanou skupinou, přepněte přepínač „Nastavit alarm“ na POZ. V případě výskytu upozornění budou všichni kontakty informováni e-mailem.
- Správa upozornění: Můžete kdykoli vypnout alarm nebo změnit členy skupiny kontaktů. Zde najdete také zkrácený odkaz k úpravě kritických hodnot. V budoucnu budou k telemonu personální přidány další typy upozornění.

10

Zasahování pečovatele (lékaře, příbuzného, sestry...)

- Přidělení přístupu: Pokud byl váš e-mail přidán k osobnímu telemonu jiným uživatelem, získáte přístup jako pečovatel (lékař, příbuzný, sestra). Přihlášení pečovatele poskytuje bezplatný přístup do aplikace telemon personal, což vám umožní sledovat uživatele a získat přístup k jejich datům prostřednictvím domovské, měřicí a plánovací sekce aplikace. Pečovatel není oprávněn sledovat svá vlastní měření ani vytvářet plány, a není možné vytvářet nebo upravovat záznamy o pozorování.
- Úprava plánů a hodnot: Jako pečovatel můžete upravovat plány měření a aktivit a také měnit kritické hodnoty pro propojené uživatele. Všechny kroky podniknuté lékaři jsou v systému zaznamenány pro účely auditu.
- Přístup k telemon Personal: Pečovatelé se mohou přihlásit do telemon personal pomocí mobilní aplikace stažené z obchodu s aplikacemi nebo přihlášením se přes portál na adrese: https://personal.us.365care.io/.
- Integrace s Microsoft Teams: Využijte bezplatnou aplikaci Microsoft Teams s názvem telemon pro pečovatele dostupnou v aplikacích Microsoft Teams. Tato aplikace umožňuje vzdálené konzultační hovory prostřednictvím videa poskytnutím přístupu k datům uživatele a všem funkcím osobního telemonu.